ІНШІ додатки

BAS Малий бізнес

Програма “BAS Малий бізнес” – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.Програмний продукт “BAS Малий бізнес” надає власникам і керівникам підприємств малого бізнесу широкий спектр інструментів для управління і обліку, допомагає підвищити ефективність роботи підприємств, а співробітникам пропонує інструменти для ефективної роботи, планування та виконання завдань, а так само нові можливості для продуктивної роботи персоналу підприємства. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку підприємством – це забезпечує можливість “швидкого старту” і зручність щоденної роботи. Програма “BAS Малий бізнес” реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Усі дані – в єдиній інформаційній базі

У єдиній інформаційній базі:

 1. база клієнтів
 2. банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календарЗавдяки наведеній вище статті ми можемо порекомендувати вам останні сукні.Shop dressрізноманітної довжини, кольору та стилю на будь-який випадок від ваших улюблених брендів.
 3. розрахунки з контрагентами, персоналом
 4. облік матеріалів, товарів, продукції
 5. замовлення клієнтів, заказ-наряди
 6. планування та облік виконання робіт і надання послуг
 7. планування та облік виробничих операцій
 8. планування завантаження ресурсів підприємства
 9. торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
 10. облік персоналу, розрахунок заробітної плати
 11. облік витрат і розрахунок собівартості
 12. майно, капітал
 13. доходи, витрати, прибутки і збитки
 14. регламентована звітність для ФОП
 15. фінансове планування (бюджетування) та ін.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію “BAS Бухгалтерія“, і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Маркетинг і продажі

“BAS Малий бізнес” підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

 1. реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства
 2. реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа
 3. реєстрація видів знижок і націнок
 4. установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення

У програмі підтримується:

 1. зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
 2. зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист
 3. зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в “BAS Малий бізнес” здійснюються операціями:

 1. реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
 2. реєстрація договорів з покупцями
 3. реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
 4. реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 5. реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)
 6. реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)
 7. об’єднання замовлень покупців в проекти
 8. формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
 9. забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво
 10. відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

Додаток “BAS Малий бізнес” може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

“BAS Малий бізнес” забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 1. реєстрація постачальників і контактної інформації
 2. зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
 3. зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
 4. зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
 5. реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
 6. реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 7. оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 8. формування графіків постачань
 9. розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 1. надходження за плату від контрагента
 2. придбання підзвітною особою
 3. прийом на реалізацію від комісіонера
 4. отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

 1. роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
 2. облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
 3. облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
 4. переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
 5. резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
 6. використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
 7. друк етикеток і цінників

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

Програма “BAS Малий бізнес” підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

 1. можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців
 2. за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих
 3. у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців

Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

 1. відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними
 2. завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

 1. облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
 2. розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
 3. регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
 4. звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).


Грошові кошти

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 1. облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
 2. оформлення первинних документів банку та каси
 3. розрахунки з підзвітними особами
 4. формування платіжного календаря
 5. інтеграція з системою “клієнт-банк”

Зарплата і персонал

Рiшення “BAS Малий бізнес” підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:

 1. оформлення прийому на роботу
 2. кадрове переміщення
 3. звільнення персоналу

Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

 1. розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом “Нарахування зарплати”
 2. формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
 3. облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

Майно

Додаток “BAS Малий бізнес” забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:

 1. прийняття до обліку, зміна параметрів
 2. розрахунок амортизації
 3. продаж і списання

Фінанси

У програмі “BAS Малий бізнес” реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

 1. управлінський баланс
 2. звіт про прибутки і збитки
 3. звіт про рух грошових коштів

У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 1. прогнозний баланс
 2. бюджет прибутків і збитків
 3. бюджет руху грошових коштів

Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники:

 1. залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
 2. дебіторська заборгованість – загальна, прострочена
 3. кредиторська заборгованість – загальна, прострочена
 4. прибутки і збитки
 5. прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг
 6. прострочені зобов’язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг

Додатково можна отримати наступну інформацію:

 1. загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)
 2. грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період
 3. дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
 4. кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі налаштування здійснюється:

 1. реєстрація інформації по організаціях підприємства
 2. реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів
 3. налаштування параметрів обліку
 4. налаштування сервісних функцій
 5. введення початкових даних за розділами обліку

“Помічник початку роботи” спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

 

Інтеграція з програмами “BAS Бухгалтерія“, “BAS Бухгалтерія КОРП

Обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Бухгалтерія КОРП” двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.